НОВО!
Замени разхода си за хартиени салфетки с
интелигентната технология
JetDryer с JET-АБОНАМЕНТ
Инвестирайки в JetDryer Вие инвестирате и в едно по-зелено бъдеще.
Бизнес сграда с 10 офиса месечно употребява приблизително 320 000 бр. хартиени салфетки - това са 770 кг. хартия
Ако използваха сешоарите за ръце JetDryer щяха да спасят от изсичане 16 възрастни дървета на месец или 192 на година.
Изсушаване на ръце


НОВО!
Безконтактни диспенсери за сапун и дезинфектант  Виж още 


Наши клиенти са: